Listopad 2010

Př 19,1-2

25. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
1-Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.
2-Jistě že bez umění duši není dobře, a kdož jest kvapných noh, hřeší.

Co sem mám dávat?

24. listopadu 2010 v 14:23
Ahoj, 
nevím moc, co vás nejvíce zajímá, tak bych prosila, aby jste mi to napsali do komentu. Jinak by jsem sem chtěla ještě přidávat příběhy různých postav bible. 

Ž118,29

24. listopadu 2010 v 5:00 verše z BIBLE
Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

Ž118,24

23. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.

118,14

22. listopadu 2010 v 7:00 verše z BIBLE
Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.

Ž118,10

21. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.

Ž188,8

20. listopadu 2010 v 7:51 verše z BIBLE
Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.

bible

17. listopadu 2010 v 14:47 důležité informace
Bible pochází od Boha. Je to kniha, neboli knihovna , ve které se nám představuje Bůh. Vznikla přibližně před 1600lety. Vznikla tak, že se např. někomu zdál neobyčejný sena zapsal ho, nebo měl dotyčný  člověk vidění. Vidění probíhalo tak, že člověk na určitou dobu přestal dýchat a viděl před sebou 3D film. Samozřejmě to film nebyl! Na konci vidění se zhluboka nadechl a zas žil normálně jako předtím. 
Bible je sestavena z knih, neboli svitků. Svitky sbíraly myslím, že lévité. Samozřejmě lévité sebrali i nepravé svitky, ale roztřídily je, tak teď je bible sestavena jen z pravdivých knih.
Starý zákon psali 1600-1400př.n. l.. Nový zákon psali 40-100let našeho letopočtu. Našli se také tabulky ze star. zákona , které lidé psali 2300let př. n. l. . Tabulky byly shodné z dnešní biblí. 
Ve 2. století určil koncil jamů, jak budou po sobě navazovat a knihy star. a nov. zákona a vůbec bibli, jak ji známe dnes. 
Bibli psalo přibližně 45lidí. Má 66knih, 39starého a 27nového zákona. Vroce 1945 se u černého moře našlo několik originálních svitků, které přesně odpovídají bibli.
Katolíci si jen bibli upravili a vynechali 2.přikázání a 4. si upravili ze soboty na neděli. Neděle je sice od slova nedělat, ale sobota od slova sabat. Navíc středa má být uprostřed týdne a se sobotou na konci týdne by to vycházelo. A aby katolíci neměli 9 přikázání, tak jednoduše 10. rozdělili na dvě. Mnozí katolíci o tom ani nevědí a proto je lituji. Ovšem papež a ty vyšší o tom vědí! Jinak, pokud si to čte nějaký katolík a naštvalo ho to, tak se mu mooc omlouvám.

Ž1,1

17. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných a na stolici posměvačů nesedá.

J 8, 2

16. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
Ježíš řekl:,, ...kdo mne následuje, nebude tápat ve tmě, ale bude mít světlo na cestu života."

Zkratky knih starého zákona

15. listopadu 2010 v 16:41 verše z BIBLE
             STARÝ ZÁKON

Gn-První kniha Mojžíšova (Genesis)
Ex-Druhá kniha Mojžíšova (Exodus)
Lv-Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus)
Nu-Čtvrtá kniha Mojžíšova (Numeri)
Dt-Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium)
Joz-Jozue
Sd-Soudců
Pt-Růt
1S-První Samuelova
2S-Druhá Samuelova
1Kr-První Královská
2Kr-Druhá Královská
1Pa-První paralipomenon
2Pa-Druhá paralipomenon
Ezd-Ezdráš
Nh-Nehemijáš
Est-Ester
Jb-Jób
Ž-Žalmy
Př-Přísloví
Kaz-Kazatel
Pís-Píseň písní
Iz-Izajáš
Jr-Jeremijáš 
Pl-Pláč
Ez-Ezechiel
Da-Daniel
Oz-Ozeáš
Jl-Jóel
Am-Ámos
Abd-Abdiáš
Jon-Jonáš
Mi-Micheáš
Na-Nahum
Abk-Abakuk
Sf-Sofonjáš
Ag-Ageus
Za-Zacharjáš
Mal-Malachiáš

Ž27,1

15. listopadu 2010 v 7:00 verše z BIBLE
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?

Kaz3,14

14. listopadu 2010 v 6:00 verše z BIBLE
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky.

Zkratky

13. listopadu 2010 v 14:25 verše z BIBLE
Obyčejně jsou názvy knih kapitol a veršů psány např. takhle: Ž 119,105
Ale, jak můžu tohle najít v BIBLI? Jednoduše. Ž je zkratka Žalmů, číslo 119 je číslo kapitoly a č.105 je číslo verše. Verše jsou v BIBLI označovány malými číslicemi. Zkratky knih napíši později.

Ž199,105

13. listopadu 2010 v 7:00 | Hospodin |  verše z BIBLE
Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
                                                               Ž199,105

1Mo20,8

12. listopadu 2010 v 6:00 | Hospodin |  verše z BIBLE
Pomni na den sobotní, abys jej světil.
                                        1Mo20,8

1K13,13

11. listopadu 2010 v 17:58 | Hospodin |  verše z BIBLE
A tak zůstává víra, naděje, láska,
to tré, ale největší z nich jest láska.
                                       1K13,13

Otázky

9. listopadu 2010 v 16:08 důležité informace
Jistě máte spoustu otázek, pokud chcete, můžete se mi zeptat. Nedokážu ale odpovědět na všechny otázky, protože jsem jen člověk, tak se na mě nezlobte, pokud Vám neodpovím.

Knihy, které doporučuji

9. listopadu 2010 v 16:05 důležité informace
Pokud jste se rozhodli teprve čerstvě stát se Božími dětmi, nebo jimi vůbec nejste, tak doporučuji si přečíst knihu Cesta k vnitřnímu pokoji od Ellen G. Whiteové. Jinak doporučuji si přečíst všechny knihy od Ellen G. Whiteové. Samozřejmě si čtěte BIBLI !
Tak s Pánem...

Evoluce je nesmysl

9. listopadu 2010 v 15:58 důležité informace
STOP! Zastavte se a položte si otázku: Existuje Bůh? Pokud jste si odpověděli ano a nejste věřící, tak proč tedy nejste? Myslíte si, že křesťané napáchali více zla než ostatní? A co Napoleon a další, ti také nenapáchali spoustu zla? Nikdo z lidí není dokonalý, to je jen Bůh. Proto také křesťané páchali zlo, a také si za to trpěli. Pokud jste si odpověděli ne, tak jak ale svět vznikl? Jasně, skoro všude na školách se učí EVOLUCE, ale ta je nesmysl, protože se našli stejní tvorové, jako žijí dnes a to podle evoluce byly jenom mikroorganismy. Už nevím kde na youtube jsem to viděla, ale je to pravda. Tak se zkuste zamyslet a dojít ke správnému názoru. Pravda hodně trpí, ale nikdy nezahyne. To si pamatujte.
Tak jděte s Pánem.

Adresy sborů

8. listopadu 2010 v 17:31 důležité informace
Pár informací, pokud jste se rozhodli jít za Bohem a chcete chodit do sboru, ale kde takový sbor může být? Sbor v Praze můžete nalézt tady:

sbor Praha Smíchov Peroutkova 57
Praha 5
150 00
www.casdsmichov.cz

K úvodu

8. listopadu 2010 v 17:01 důležité informace
Ahoj, úkolem tohoto blogu je přivést vás k Bohu a k Ježíši. Vždyť přece někdy potřebujete podpořit, popovídat si s někým a potřebujete mít pořád někoho nablízku. Tyto podmínky vám nesplní nikdo jiný než bůh a všichni kolem něj. Bůh s Vámi bude vždy a vždy Vám bude nablízku. A nejen to, on vás zachrání a budete mít věčný život, ale jen, když uvěříte v Ježíše a necháte se od něho spasit.